Prelatas
Mons. Fernando Ocariz

Prelato laiškas (2015 m. lapkritis)

Krikščioniškas žvilgsnis į mirtį yra geriausias priešnuodis suprantamam nerimui, kurį gali kelti šis nepažintas ir vis dėlto neišvengiamas žingsnis.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Didelį džiaugsmą man suteikė vakar Šv. Eugenijaus bazilikoje įšventinti į diakonus būrelį jūsų brolių. Atsidavę apaštališkajai Prelatūros – mistinio Kristaus kūno gyvosios dalies – veiklai, šie mano sūnūs iš visos širdies tarnaus Bažnyčiai. O jai labai reikia tokių šventųjų tarnautojų, kurie stengiasi būti šventi, išsilavinę, džiugūs ir paslankūs dvasiniame gyvenime, – tokių troško šv. Chosemarija. Atkakliai melskime Dievo, kad pasaulyje niekada nebūtų stokojama šios dovanos – šventų ...