Ieškoti Dievo visur

Šiame įraše Opus Dei įkūrėjas pataria kasdienėse situacijose – dirbant ar pramogaujant – bendrauti su Viešpačiu ir Jį šlovinti. (00’48’’)

Short videos of the Founder